VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ochrana osobních údajů GDPR
Kdo jsme:
Kamila Koběrská, Úlehlova 39/28, Ostrava, 70030. IČO: 73155616
kontakt:  info@latifah.cz
tel. +420 777 696 090

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje? 

Osobní údaje, které nám poskytnete (viz níže), využíváme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít a plnit smlouvu (smlouva vzniká odevzdáním podepsané přihlášky) a vy mohli chodit k nám do kurzu. Dále spravujeme a zpracováváme osobní údaje nezbytné pro splnění zákonných závazků (např. daňové a účetní předpisy).

Které údaje potřebujeme:

Jméno a příjmení

kontaktní údaje – telefon a email. 


Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, použitím antivirovým programem a zaheslováním.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 


Pořizování reportážních fotografií a reportážních videozáznamů

Z našich akcí pořizujeme reportážní fotky a videa, které umísťujeme na naše webové stránky, Facebook a Instagram. Děláme to pro radost a na památku všech účastníků, za účelem reportáže a zachycení atmosféry. V případě, že si nepřejete být na pořizovaném záznamu, prosíme o sdělení.


Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Všeobecné obchodní podmínky 

Copyright © 2018 LATIFAH.cz  Všechna práva vyhrazena

Design by Sandesign 

Sledujte nás na sociálních sítích: